• Risk Analizi

    Tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.

  • Periyodik Muayeneler

    İşçilerin bedence işlere elverişli ve dayanıklı olduklarına dair muayene raporları olmadıkça, bu gibilerin işe alınmaları veya işte çalıştırılmaları yasaktır.

Referanslarımız

Periyodik Kontroller

Basınçlı kaplar vb. makinaların periyodik kontrollerinin makina mühendislerince yapılması zorunludur.

Çalışma Müşavirliği

Hizmetlerini sürekli yenileyen ve geliştiren bir eğitim, takip ve denetim sistemini sizin için uygulayalım.

İş Yeri Hekimliği

İş yeriniz için gerekli olan en iyi sağlık hizmetine ulaşabileceğiniz bir ekibe sahibiz.

OSGB Avantajları

İşyeri Hekimi, İş Güvenliği Uzmanını bünyenizde çalıştırma yükümlülüğünüz olmayacaktır.